Menikö ihan tessin mukaan?

Jaa tämä sivu:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Työnantajien  ja seura- ja harrastuskoirien yhteistyöllä on kasvava merkitys yritysten toiminnassa. Seura- ja harrastuskoirat ovat tehneet tärkeää, raskasta työtään jo vuosikymmenten ajan ilman ajanmukaista työehtosopimusta. Pääluottamusmiesten tavoitteena on kuunnella kenttää ja laatia yhdessä työnantajapuolen kanssa yleissitova työehtosopimus, jotta jokaisella seura- ja harrastuskoiralla olisi tasavertainen asema työpaikoilla, eikä sopimusehtoja voitaisi yksipuolisesti heikentää.

Tulemme esittämään seuraavia lisäyksiä seura- ja harrastuskoirien työehtosopimukseen.

Sopijapuolet pyrkivät edistämään seura- ja harrastuskoiria koskevaa aktiivista, kannustavaa ja yksilöllistä työsuhdepolitiikkaa siten, että seura- ja harrastuskoirien yleiset työehdot tulevat kokonaisuutena ottaen noudattamaan yleisiä työehtoja ellei seura- ja harrastuskoirien asemasta tai tehtävien luonteesta muuta johdu. Lisäksi sopijapuolet hyväksyvät sen, että työmarkkinoilla yleisesti noudatettuja kehittämis-, koulutus- ja työsuojelua koskevia yleisiä periaatteita sovelletaan myös seura- ja harrastuskoiriin. Sopijapuolet seuraavat yhteistoimin aktiivisesti seura- ja harrastuskoirien työehtojen kokonaiskehitystä sekä pyrkivät siihen tarpeen tullen vaikuttamaan.

Asema

Ottaen huomioon seura- tai harrastuskoiran iän, koulutuksen ja kokemuksen sopijapuolet korostavat, että työnantajan ja seura- ja harrastuskoiran välisen suhteen tulee olla luottamuksellinen ja hengeltään positiivinen ja että työnantajan tulee tukea seura- ja harrastuskoiraa hänen hoitaessaan tehtäviään, kehittäessään itseään sekä suhteessa muihin henkilöstöryhmiin, kuten ylempiin toimikissoihin. Seura- ja harrastuskoiran aseman tulee olla tasavertainen muun henkilöstön kanssa. Seura- ja harrastuskoiralla tulee olla riittävät mahdollisuudet kehittyä ja rentoutua työympäristössään, lisäksi määräyksiä työtehtävien välisestä riittävästä lepoajasta tulee noudattaa. Työpaikoilla seura- ja harrastuskoiriin tulee suhtautua kunnioittavasti ja tarpeetonta huomauttelua työnantajan taholta tulee välttää työtehon ylläpitämisen varmistamiseksi.

Koulutus

Tärkeää on henkilöstön riittävä osaaminen ja sen edellyttämä jatkuva kouluttautuminen. Sopijaosapuolet pyrkivät omalta osaltaan edistämään työnantajien ja seura- ja harrastuskoirien tarpeisiin sopivaa yleishyödyllistä, yleissivistävää sekä ammatillista koulutusta. Työpaikan yhteistoiminnan kehittämisessä on yhteisellä koulutuksella keskeinen merkitys. Tämän vuoksi sopijaosapuolet kehittävät yhteistä koulutusta siten, että koulutuksessa noudatetaan yleisiä oppimisteorian periaatteita ja palkkausta.

Palkkaus

Sopimuksen osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että seura- ja harrastuskoirien palkkausta käsitellään seuraavia periaatteita noudattaen:

 • Seura- ja harrastuskoiran palkkaus määräytyy yksilöllisesti. Palkkauksessa on otettava huomioon tehtävän laatu, vaativuus, henkilökohtainen pätevyys, motivaatio, ja tuloksellisuus. Henkilöstöä kannustetaan työtehtävissä myöntämällä kertaluontoista henkilökohtaista lisää vaativien tehtävien suorittamisesta. Henkilökohtaisiin lisiin voidaan katsoa kuuluvaksi jauhemaksapihvit, sian kylkiviipaleet sekä paistettu tai keitetty kana.
 • Palkkakehitykseen ja palkkarakenteeseen vaikuttavat mm. tehtävien vaikeuserot sekä tehtävien vaativuusmuutokset ja yksilölliset preferenssit. Työnantaja neuvottelee seura- ja harrastuskoirien kanssa palkkapolitiikasta ja palkanmuodostuksesta paikallisesti ja yksilöllisesti sopimalla, ottaen huomion kuitenkin, että kuivanappuloita ja muita vastaavia alemman tason palkkioita käytetään ainoastaan erityisen vaatimattomissa tehtävissä.
 • Henkilökohtaisten palkanlisien myöntämiseen voidaan käyttää kertakorvausta, joka ei kuitenkaan saa vaikuttaa kielteisesti saavutettuihin etuihin. Seura- ja harrastuskoirien saavutettuja etuja ovat lautasten nuoleminen mahdollisuuksien mukaan, lattialle pudonneen orgaanisen materiaalin haltuunotto ja käsittely, eri kokoisten kasvinsyöjäeläinten jätösten haltuunotto ja käsittely sekä erityisistä ympäristöolosuhteista johtuvat spontaanit turkinhoidolliset toimenpiteet.
 • Seura- ja harrastuskoirien palkkaa saa pidättää ainoastaan erityistapauksissa. Näitä erityistapauksia ovat mm. erityisen vaatimattoman tehtävän suorittaminen huolimattomuutta osoittaen. Palkan pidättäminen sijoittuu työnantajien keinovalikoimassa viimeiseksi, aina ensisijaisesti on panostettava seura- ja harrastuskoirien työmotivaation ylläpitämiseen sopivin palkkauksellisin menetelmin.

________________________________________________________

Mitä työehtosopimusta teillä noudatetaan?

 

 

 

 

2 vastausta artikkeliin “Menikö ihan tessin mukaan?

 1. kepardi23 sanoi:

  ?
  Käyn läpi sun vanhempia postauksia. Tää oli ihan huippu!
  Meillä on tämä alan yleissitova tessi käytössä, talokohtaisin lisäeduin (mm. työnantaja sitoutunut tarpomaan metsässä pupujen perässä). Palkkakeskusteluja käydään päivittäin. ?

  • Jaana sanoi:

   Kiitos! Täytyy itsekin käydä näitä läpi jossain vaiheessa ? ja ehkä päivittää, paikallinen sopiminen on kuitenkin jo niin yleistä ?

Mitä mielessä?