Kun koira kiihtyy – taustalla voi olla monta tekijää

Herkästi kiihtyvän koiran toimintaan vaikuttaa moni muukin asia kuin itse tilanteen tapahtumat. Vaikka kiihtyminen purkautuu esimerkiksi ohitustilanteessa, siihen vaikuttaa ja näin ollen sitä voi myös purkaa monella muulla tasolla.

Koira on aina tilanteessa kaikkien sen elämän asioiden summa. Koiran käyttäytymisessä voidaan mennä todella pitkälle perimään asti. Perimän ja ns. Laukaisevan tekijän eli toisen koiran kohtaamisen väliin mahtuu hurjasti asioita, joita voi havainnoida ja joihin voi vaikuttaa.

Tyypillisimmin ehkä itsekin olen selittänyt räyhäämistä puuttellisella pentuaikaisella sosiaalistamisella. Asia ei välttämättä ole kuitenkaan näin yksinkertainen – voi nimittäin olla, että kyseinen koira tulee mainiosti toimeen muiden koirien kanssa kaikkialla muualla paitsi ohitustilanteissa.

Kun asioita katsoo laajemmin, voi alkaa nähdä kuormittavia ja altistavia tekijöitä. Kiihtymisen tasoon ja siitä seuraaviin räjähdyksiin voi vaikuttaa monet pienet seikat taustalla, korostaen toimintamalleja. Samalla idealla kuin viinakset korostavat ihmisen muutenkin olemassa olevia piirteitä.

🐶 Ikäkausi vaikuttaa koiraan. Mörköikä eli toinen pelkokausi on kausi, jonka aikana koira käy läpi valtavia muutoksia ja joka pitäisi ymmärtää kehitysvaiheena, ei ihmisen uhmaamiskautena eli henkilökohtaisena vaikeiluna. Koira muuttuu iän myötä; joskus ikääntyminen saa aikaan muutoksia käyttäytymisessä.

🐶 Kausivaihtelu vaikuttaa koiraan. Onko koiralla kipuja? Onko naapurin koiralla juoksut? Miten ympäristön hajumaailma elää? Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat ympäistön vaihtelut, joista meillä ei ole pienintäkään hajua.

🐶 Kuormitus vaikuttaa käyttäytymiseen. Kesälomalla ja etätyökaudella koiran kiihtyminen ja sen seuraukset voivat saada uudet mittasuhteet; mikäli koiran arki muuttuu, sen käyttäytyminen muuttuu sen myötä. Koiran toimintaan vaikuttaa esimerkiksi pitkän ajan lepo/aktiivisuus -suhde – jotkut koirat kiihtyvät vähemmän etätyökaudella ja jotkut enemmän.

🐶 Aikabudjetti tarkoittaa keskimääräistä toimintojen jakautumisen suhdetta vuorokauden aikana. Se vaikuttaa koiraan, eli jos koira on aamulenkillä levollisempi kuin iltalenkillä, syy voi löytyä aikabudjetista. Aikabudjetin muutokset selittävät päiväkohtaista vaihtelua.

🐶 Tilannekohtainen kuormitus ja opitut toiminnat. Lenkillä kiihtymiseen vaikuttaa toisaalta lenkillä koetut asiat ja toisaalta se, millaista historiaa eli asennetta koiralla on kyseisiin asioihin. Jos lenkki on pelkästään konfliktista toiseen marssimista, on selvää että koira on kiihtyneempi ja turhautuneempi verrattuna siihen, että koira palautuisi nopeasti ja tehokkaasti joko itse tai autettuna kohdatuista tilanteista.

🐶 Suhtautuminen laukaisevaan tekijään. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tullaan siihen, mitä yleensä eniten ja ainoastaan harjoitellaan, eli itse tilanteeseen. Kannattaa kuitenkin yllä olevan listan perusteella ymmärtää, että tähän on vaikeaa puuttua, koska niin moni muukin asia vaikuttaa taustalla. Joskus tämä toki toimii, eli koiran tunnetilaa voi muuttaa varsinaiseen pihviin, mutta joskus yllä olevista syistä johtuen tilanteita on vaikea järjestää ilman kiihtymystä.

Koira on paljon enemmän kuin sille koulutettujen asioiden summa. Emme voi tietää, mitkä kaikki asiat taustalla vaikuttavat, mutta voimme tehdä hyviä arvauksia. Joskus kannattaa istua alas, ottaa ruutupaperi esille ja alkaa kirjoittaa paperille, mitä koiran elämässä ja arjessa on meneillään, joskus vastaus löytyy sieltä.

Voi olla, että ongelmat kytkeytyvät toisiinsa, eli esimerkiksi räyhäämisen taustalla voikin olla yksinolo-ongelman aiheuttama univaje tai toisinpäin; räyhäämisen nostama stressi vaikuttaa yksinoloon. Kaikki on mahdollista, paljon laajemminkin kuin monesti ajatellaan: lääkärin kautta kouluttajalle. 🔎 Salapoliisin työ saattaa tuottaa isoja ratkaisuja.

Maanantaina 7.12. pidetään zoom-luento turhautuvista ja kiihtyvistä koirista! Kun ostat luennon, saat jälkikäteen sen myös tallenteena katsottavaksi! VIP-jäsenille luento on ilmainen.

Mitä mielessä?